Yetişkin "Bireysel" Danışman

Bireysel Danışmanlık kişinin kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuktur. Kendini yeniden keşfetme hayata ve sorunlara başka bir pencereden bakabilme olanağı sağlamaktadır.
Danışman eşliğinde çıkılan bu yolculukta kişinin farklı yollar ve stratejiler ile hayata bakış acısı değişerek farklı durumlarda çözüm üreterek başa çıkışlarında anlamlı, olumlu bir gelişme ve değişme olmaktadır.
Hayatın kendi kontrolünde hissiyatı uyandırır ve aldığı kararlarda, yaşamında daha mutlu olmaktadır.
Bireysel Danışmanlığın hedefi çeşitli nedenlerle oluşan psikolojik veya duygusal sorunların giderilmesini sağlamaktır.
Bireysel Danışmanlıkta çalışılan konular Stresle Olumlu Başa çıkma, Özgüven sorunları, Korkular, Cinsel sorunlar, Obezite nedeni ile oluşan duygusal sorunlar , Ölüm yas süreci, Aile içi ilişkiler, Çift sorunları, Geniş aile sorunları, Alkol ve madde kullanımı, İnternet Bağımlılığı Bireysel Danışmanlık sürecinde danışan ile birebir ele alınmaktadır.